Suriye ve Ürdün bakanlar düzeyinde toplandı: Sanayi ve ticaret alanında birçok anlaşma sağlandı, uçuşlar yeniden başlıyor

Ürdün’ün başkenti Amman’da iki gün boyunca gerçekleştirilen bakanlar düzeyindeki toplantıların ardından, Suriye ve Ürdün hükümetleri birçok alanda anlaşma sağladı.

Görüşmeler sırasında iki taraf; ticaret, enerji, tarım, su ve ulaşım alanlarında ekonomik işbirliğini her iki ülkenin de yararına olacak şekilde geliştirmek için anlaşmaya vardı.

Görüşmelere katılan heyetlerde Ürdün’ü Sanayi, Ticaret, Ulaştırma, Tarım ve Enerji bakanları temsil etti.

Suriye’yi ise Ekonomi, Dış Ticaret, Su Kaynakları, Tarım ve Elektrik bakanları temsil etti.

Ticaret ve sanayi alanında, iki taraf, her iki ülkenin ortak yararını sağlayacak adımlar atmak üzere uzlaşı sağladı.

Taraflar ayrıca Ürdün-Suriye serbest bölgesi ile ilgili çalışmaları eski haline getirmek için tamamlanması gereken prosedürleri de tartıştı.

Su alanında, iki ülke arasında 1987 yılında imzalanan anlaşmanın uygulanmasını takip etmek üzere ortak su komitesinin yeniden faaliyete geçirilmesi, ortak komitelerin bir an önce faaliyete geçirilmesi ve su kaynaklarının kullanımından en üst düzeyde yarar sağlanması için işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Taşımacılık alanında iki ülke arasında mal akışının sağlanması ve yüklerin taşınması ile mal ve yolcu taşımacılığının kolaylaştırılması tartışıldı.

Royal Jordanian havayolu şirketinin, Ekim ayının 3’ünden itibaren Ürdün ile Suriye arasında yolcu taşımacılığına yönelik uçuşlarını gerçekleştireceği de duyuruldu.

Enerji ve elektrik alanında, genel olarak enerji sektöründe ve özel olarak elektrik sektöründe iki ülke arasındaki işbirliğini ve Ürdün-Suriye elektrik ara bağlantı hattını yeniden başlatmanın yolları tartışılırken, Suriye tarafında hasar gören elektrik şebekesinin yenilenmesi için yol haritası netleştirildi.

Yukarıdakilere ek olarak, iki taraf, Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı ile Suriye Elektrik Bakanlığı tarafından oluşturulan ve geçen Ağustos ayından bu yana çalışmalarına başlayan Ürdün-Suriye ortak teknik komitesinin, programını tamamlaması gerekliliği üzerinde mutabık kaldı.

Dün ayrıca Ürdün İçişleri Bakanı Mazen Al-Faraya, Çarşamba gününden itibaren Suriye ile olan Jaber sınır kapısının yeniden açılacağını duyurmuştu. (Suriye medyası)