FHKC’nin 1 Mayıs Mesajı: Tüm özgür insanların mücadelesinin sembolü olarak yaşasın 1 Mayıs!

FHKC Merkez Medya Ofisi, 1 Mayıs vesilesiyle aşağıdaki mesajı yayınladı.  

Ulusal, politik, ekonomik ve sosyal mücadelenin sembolü olarak yaşasın Filistin işçi sınıfı!

Ey Filistin halkımız… Yiğit işçilerimiz.

Bugün biz ve dünya halkları, haksızlığa, zulme, kapitalist açgözlülüğe karşı bir sembol olan İşçi Bayramı’nı; en önemli sonuçları arasında savaşların, halkların zenginliklerinin ve kaynaklarının çalınmasının, işsizlikte yükselişin ve tüm dünyada, özellikle Arap coğrafyamızda yoksulluk ve göç olgularındaki artışın gösterilebileceği, halklar ve kaynaklar üzerindeki emperyalist tahakküm ve hegemonya sistemine karşı yeni bir çok kutuplu dünya inşası doğrultusunda hızla değişen global dinamiklerin ortasında kutluyoruz.

Bu gün, işçilerimiz de dahil olmak üzere halkımızı var olduğu her yerde kuşatan gerçeklik bağlamında anlaşılmalıdır. Halkımızın önemli bir kısmının yerinden edilmesi, Filistin’deki işgalin çeşitli formlar, pratikler ve Filistin ekonomisinin, üretim sektörünün kasten tahrip edilerek düşman ekonomisine tabi olmasının devamını sağlamayı da kapsayan saldırgan uygulamalar yoluyla sürdürdüğü terörizm halkımızın koşullarını ağırlaştırıyor.

Ey halkımız, şanlı işçilerimiz…

Filistin’deki 17 yıllık politik ve coğrafi bölünme, yaşam maliyetini ve pahalılığı katladığı gibi özellikle gençler ve üniversite mezunları arasındaki işsizlik olgusunu da artırdı. Yoksulluk ve aşırı yoksulluk yaygın olgular hâlini aldı, ayrıca vergiler, gümrük vergileri ve ürün fiyatlarındaki yükselişe karşılık yerel üretimdeki ve ihracattaki düşüş ve dahi ithal gıda ve endüstriyel ürünlere bağımlılığın artması durumları söz konusu. Tüm bunlar, mevcut otoritenin modeline alternatif bir kalkınma modeli oluşturabilme kabiliyetinin yokluğu dahilinde yoksul ailelerin sosyal güvence haklarına erişebilmelerinde noksanlığa neden oluyor. Tüm bunlar ekonomik ve sosyal yaşama ve dahi sağlığa her açıdan büyük zararlar veriyor. 

Bu kasvetli ve acı gerçekle karşı karşıya olarak biz, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, halkımızın ve işçilerimizin bayramını kutlarken bağımsızlık ve sosyal ve ekonomik adalet temelleri üzerinde ileri bir toplum kurma yolundaki mücadelemize devam edeceğimize dair size söz veriyoruz.

Bu şanlı günde yaşasın Filistin işçi sınıfı!

Tüm özgür insanların mücadelesinin sembolü olarak yaşasın 1 Mayıs!

Şehitlere şan, tutsaklara özgürlük, yaralılara acil şifa.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, 

Merkez Medya Ofisi.