Filistin Komünist Partisi’nden 1 Mayıs bildirisi

Çeviri: Hasan Sivri

Filistin Komünist Partisi tarafından 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı vesilesiyle yayınlanan açıklamanın tam metnini marbuta haber için çevirdik.

“Ey kahraman halkımız!
Dünya işçilerinin daha iyi çalışma koşullarına kavuşmak için 1 Mayıs kutladıkları, dünyayı geleceğe taşımak ve halkları köleleştiren ve mallarını yağmalayan küresel emperyalizm canavarından (çağın Drakula’sı) kurtulmak için sınıfsal konumlarını iyileştirmeye çalıştıkları bir dönemde; Filistin halkı, tüm toplumsal kesimleriyle birlikte, küresel emperyalizm kanserinin organik bir parçası olan Siyonist faşizmin eliyle bir imha savaşına maruz kalmaktadır!

Ey halkımız!
Proletaryanın devrimci diktatörlüğü için uluslararası sınıf mücadelesi savaşında bugünü anarken, halkımızın -tüm ulusal toprakları üzerinde tüm çocukları için bağımsız, demokratik ve laik bir Filistin devleti kurmak için ulusal ve sınıf mücadelesinde işgalin prangalarından başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayan işçilerinin, köylülerinin ve devrimci mazlumlarının çoğunluğuyla- Filistin topraklarında varoluşsal kurtuluş savaşını verdiğinin farkındayız!

Ey yiğit halkımızın kitleleri!
Filistin’de Siyonist projeye karşı zaferin ilk eşiğini oluşturan ve halen devam etmekte olan savaşta (El-Aksa Tufanı), halkımızın kahramanlıkları ve büyük fedakarlıkları, Filistin halkının vatanına ve Filistin halkına ait olan topraklarına bağlı olduğunun en büyük kanıtıdır.

Bugün bu kurtuluş savaşının, dar partizan hizipçilikten uzak, her şeyden önce Filistin’in adını ve bayrağını yükselten gerçek bir birleşik devrimci önderliğe, direniş ayağını ve halkımızın büyük çoğunluğunu oluşturan ezilen grupları sağlamlaştırmaya ihtiyacı vardır.

Ancak şu ana kadar sahnede gözlemlenen, bu kararlılığı güçlendirecek kaldıracın ve rolün yokluğu ve yoksunluğudur. Sendikalar hala rantçı komprador sermayenin çıkarlarını temsil eden, emeğin gerçekliğinden bin ışık yılı uzakta işçi kaygısı taşımayan, gasp edilmiş ve soluk bir yapıdadır.

Nerede asgari ücret, nerede işçiler için sağlık sigortası, nerede çocuklarına yiyecek bulamayan işçilerimiz için işsizlik ödeneği, nerede işçilerin politik ifadesi ve tarihsel rolü, nerede iki cinsiyet arasında aynı iş için eşit ücret, nerede ücretli tatiller -özellikle de çalışanlarla sınırlı bir tatil haline gelen İşçi Bayramı- bin soru var ama cevap yok! Çünkü Filistin Kurtuluş Örgütü’nde olduğu gibi işçiler sistematik olarak devre dışı bırakılıyor.

Toprağın özgürleşmesini hedefleyen kurtuluş savaşımızda, kurtuluşun aracının insan olduğunu ve kurtuluşun gücünün, mücadelesinde pranga ve çadır dışında hiçbir şey kaybetmeyecek ezilen emek gücüne dayandığının farkına varılmalıdır.

Sosyal ve sendikal mücadele, bunların en devrimci araçları ve kurtuluş mücadelesinin tüm biçimleri güçlendirilmelidir. Çünkü Filistin halkı, kendi topraklarında özgürce ve onurlu bir biçimde yaşamayı, özgür ve bağımsız devletini kurmayı hak etmektedir. Halkımız, El-Burak Devrimi’nden El-Aksa Tufanı savaşına kadar tarihe tanıklık etmiştir ki kendisi özgürlüğün halkıdır, büyük fedakarlıklarla özgürlüğü elde etmeye çalışmaktadır.

*Yaşasın 1 Mayıs!
*Yaşasın Marksizm-Leninizm, yaşasın Filistin Komünist Partimiz!
*Halkımız için zafer, şehitler için şan ve mahkumlar için özgürlük!”