Ürdün Demokratik Halk Birliği Partisi: Arap topraklarında ve ülkemizde NATO üssü istemiyoruz

Ürdün Demokratik Halk Birliği Partisi, Ürdün’de NATO ofisi açılmasıyla ilgili haberler üzerine bir açıklama yaptı.

NATO’nun Ürdün’ün başkenti Amman’da bölgesel irtibat ofisi açmayı planladığı bildirilmişti.

Ürdün haber ajansının NATO’nun üst düzey bir yetkilisinden aktardığına göre, Ürdün ile NATO arasındaki yakın iş birliği ve güçlü ikili ilişkiler sebebiyle Amman’da bir irtibat ofisi açılabileceği belirtilmişti.

Ürdün Demokratik Halk Birliği Partisi bunun üzerine aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“Partimiz, NATO’dan bir heyetin Ürdün’de NATO ofisi açılması konusunu görüşmek üzere Amman’a geleceği yönündeki haberler üzerine değerlendirmede bulunmuştur.

Partinin siyasi bürosu, NATO’nun bu talebini onaylamanın, hükümetin Amerika Birleşik Devletleri ile topraklarımızda Amerikan askeri üslerinin varlığına yol açan güvenlik anlaşmasını imzalayarak izlediği siyasi yolda yeni adım olarak görmektedir.

NATO’nun Ürdün topraklarındaki varlığı; ulusal çıkarlarla çatışan ve Ürdün topraklarında herhangi bir yabancı varlığını reddeden halkın tutumuyla çelişen bir durumda olmak üzere Amerikan pozisyonuna ve müttefiklerine boyun eğme halini sürdürecektir.

Ürdün ve Arap bölgesi için gerçek tehlike Siyonist varlık

Polit Büro, Ürdün ve Arap bölgesi için gerçek tehlikenin, Arap topraklarını işgal eden ve Filistinli Arap halkına her gün kötü davranan Siyonist varlık olduğunu ısrarla teyit etmektedir. Arap meselelerine karşı düşmanca bir tavır sergileyen ve Siyonist oluşuma her türlü cinayet ve saldırı silahıyla destek veren, halklara hükmetme, kaynaklarını talan etme ve önünü kapatma çabası içinde olan NATO’ya ofis açılması talebi, Arap bölgesinde kurtuluşa giden her türlü dönüşümün önünü tıkamak hedefine sahiptir.

Polit Büro, NATO’nun talebinin kabul edilmesi halinde Ürdün’ün Arap ulusal çıkarlarına aykırı bir konuma getirileceğini vurgulamaktadır. Bu ittifakın Rusya’ya karşı açık bir savaşa öncülük ettiği bir zamanda, bu varlık Ürdün’ü bizim çıkarımızın olmadığı bir savaşa dahil edecektir.”