İngiliz gençliğinin çoğunluğu “İsrail var olmamalı” diyor

UnHerd tarafından yapılan bir ankete göre, genç Birleşik Krallık vatandaşlarının çoğunluğu İsrail’in Gazze Şeridindeki işgalinin ardından İsrail’in “var olmaması gerektiğine” inanıyor.

Focaldata tarafından 1.012 seçmenle dış politika konusunda yapılan özel bir anketin ilk bulguları, 18-24 yaş arası bireylerin yüzde 54 gibi şaşırtıcı bir oranının İsrail devletinin varlığının yersiz olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Gençlerin sadece yüzde 21’i karşıt görüşe sahip.

Bu bulgu, aynı konuda daha önce yapılan UnHerd anketleriyle de örtüşüyor. Ayrı bir sorguda, daha genç katılımcılardan Gazze’deki savaşın ateşlenmesinde sorumluluk atfetmeleri istendi. Katılımcıların yarısı İsrail hükümetini işaret ederken, dörtte biri Hamas’ı işaret etti ve yüzde 19’u her ikisinin de eşit derecede sorumlu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Britanyalıların çoğunluğu aynı zamanda Birleşik Krallık’ın savaştan çekilmesi gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 27’si İsrail’e karşı daha sert bir tutumu savunurken, yüzde 12’si Filistinlilere karşı daha sert bir yaklaşım öneriyor. Ancak katılımcıların yüzde 35’i Britanya’nın çatışmada herhangi bir rol üstlenmekten kaçınması gerektiğine inanıyor.

Benzer şekilde, İsrail’in Gazze Şeridindeki soykırım kampanyasına destek ABD’de son sekiz ayda büyük ölçüde azaldı. Gallup’un yaptığı bir ankete göre ABD vatandaşlarının sadece yüzde 36’sı İsrail’in Gazze’deki askeri eylemlerini onaylarken, yüzde 55’i onaylamıyor.