İsrail, ırkçı yerleşim yasasını genişletiyor

İsrail parlamentosu (Knesset), Kooperatif Birlikleri Yönetmeliği adıyla bilinen ırk ayrımcısı yasanın genişletilmesini onayladı.

Yeni düzenleme ile birlikte, ‘kabul komitelerine’ sahip olmasına izin verilen yasadışı Yahudi yerleşimlerindeki hane sayısına ilişkin kısıtlamalar kaldırılıyor.

Bugüne kadar Celile ve Necef’te var olan bu komiteler, yerleşime başvuru yapan kişileri, topluluğun ‘sosyal ve kültürel dokusuna’ ve kişinin ‘sosyal uygunluğuna’ dayanarak onaylama veya reddetme yetkisine sahipti. Uygulamada bu yetki, Filistinli İsrail vatandaşlarının devlet kontrolündeki araziler üzerine inşa edilen bu topluluklardan dışlanmasına yol açmıştı.

Bugüne kadar yasa, 400 haneye kadar olan küçük siyonist yerleşimlerin, konut birimleri ve arsalar için başvuru sahiplerini seçmek üzere kabul komiteleri işletmesine izin veriyordu. Yeni yasa ile birlikte, 400-700 haneli kasabaların özel bir komitenin onayına tabi olarak bir kabul komitesi işletmeye devam etmesine izin verilecek. Ayrıca, beş yıl içinde, Ekonomi ve Sanayi Bakanı 700’den fazla haneye sahip kasabalarda da kabul komitelerine izin verme yetkisine sahip olacak. Böylece, kanunda belirtilen hane sayısına ilişkin kısıtlama fiilen iptal ediliyor ve Filistinlilerin topraklarından yasadışı siyonist yerleşimciler lehine koparılmasına ve Filistinlilerin yasadışı Yahudi yerleşimlerinden ‘ayrıştırılmasına’ yasal bir koruma getiriliyor.

Bunu yanı sıra yeni düzenleme ile, Celile ve Necef’le sınırlı uygulamanın Batı Şeria’ya doğru genişletileceği düşünülüyor. Yasanın ilk halinde Batı Şeria’ya vurgu yapılıyordu ama Knesset’ten onaylandığı haliyle böyle bir isimlendirme yapılmadı. Yine de, İsrail’in iç yasal süreçleri ile değil, askeri emirler aracılığıyla yasadışı Yahudi yerleşimlerinin Batı Şeria’da işgale devam edeceği düşünülüyor.

Knesset’teki tartışmalarda, Knesset üyeleri tartışmalara katılması için Shin Bet’ten bir temsilciyi de davet etti. Bu temsilci, Celile’de genişletilmiş yasadışı Yahudi yerleşimlerinin ‘güvenlik açısından önemini’ vurguladı.