Kudüs Günü konuşmalarından bazı satırbaşları

Kudüs günü vesilesiyle gerçekleştirilen programda bir dizi lider güçlü konuşmalar yaptı. 1979’da İran İslam Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana her yıl Ramazan ayının son cuma günü uluslararası olarak kutlanan Kudüs Günü’nün bu yılki sloganı “Kudüs’ün Kalkanı Batı Şeria.” 

FHKC Genel Sekreter Vekili Cemil Mazhar

İran İslam Cumhuriyetine, Filistin davasına her düzlemde daima destek veren büyük çabaları için kendi adıma, Cephe’nin genel sekreteri yoldaş Ahmet Saadat adına ve halk kitlelerimiz adına teşekkür ederim. 

Filistin halkı, İran devriminin Siyonist varlık ile ilişkileri kopardığını, Siyonist varlığın büyükelçisini sınırdışı ettiğini, ilk Filistin elçiliğinin İran İslam Cumhuriyeti topraklarında açıldığını asla unutamaz.

İran ve liderliği Filistin davasını desteklemeye sıkı ve ilkeli biçimde bağlı olduklarını daima ifade etmiş, Filistin direnişini silah ve parayla daima desteklemiştir. ABD emperyalizmi ve Siyonist varlıkla daima savaşmıştır ve hâlâ savaşmaktadır. 

İran, Filistin davasındaki pozisyonunu hiç değiştirmedi ve Siyonist-ABD ittifakına karşı kurulan Kudüs Ekseni’nin öncülüğünü oluşturdu. 

Kudüs Günü, Arap ve İslam dünyasının ve dünyanın tüm özgür insanlarının Kudüs için birliğinin cisimleştiği bir gündür.

Siyonist varlığın bugünlerde yaşadığı varoluş krizi, Siyonist düşmana karşı zafer faktörlerini daha açık kılıyor.

Direnişe devam etmeli, direnişi Filistin içinde ve dışında genişletmeli ve Sahaların Birliği sloganını somutlaştırarak düşmanın daha çok kayıp vermesini sağlamalıyız.

Herkese, direnişe faydalı olabilecek tüm enerjileri ve olanakları geliştirerek Batı Şeria’daki direniş kuluçkasını destekleme çağrısı yapıyoruz.

FHKC Genel Komutanı Talal Naci

Kudüs Günü, düşmanın suçlarının eziyetini her gün çeken işgal altındaki Filistin halkımız dahilinde yankılanıyor. 

Bugün Batı Şeria’da tanık olduklarımız Şehit Hac Kasım Süleymani’nin ayrıca Batı Şeria’yı ve Batı Şeria’daki direnişi destekleme çağrısında bulunan Ali Hamaney’in ve onun rehberliğinin sayesindedir.

Batı Şeria’nın tüm şehitleri büyük Filistin halkını temsil ediyor ve gruplar arasındaki sınırların ötesine geçiyor.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sebastia Başpsikoposu Atallah Hanna

Kudüs, Müslüman ve Hristiyan tüm Arap halkımızın ve Filistin halkının boynunda bir emanettir. Kudüs, Filistin’in ve İslam dünyasının eksenidir, bu yüzden daima odakta olmalıdır.

Kudüs halkı daima ön saflarda duruyor, El Aksa’yı savunuyor; işgalin kutsal mekâna yönelik politikaları ve ihlâllerine karşı koyuyor.

Uluslararsı Kudüs Günü, herkesin sorumluluklarını hatırlaması için bir vesiledir.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah 

Bu yıl dünya genelinde, bölge dahilinde ve Siyonist varlık içerisinde pek çok gelişme getirdi ve tüm bunlar bizim Direniş Ekseni’ndeki Siyonist proje ve Amerikan hegemonyası projeleri karşıtı uzun rotamıza olumlu anlamda hizmet ediyor. 

Uluslararası düzlemde dünya çok kutupluluğa doğru gidiyor. ABD tarafından temsil edilen tek kutup hegemonyası sona eriyor. 

Ayrıca bu yıl Direniş Ekseni’nin geçmiş yılların sıkıntıları içinden güçlü, kabiliyetli ve birlik içinde çıktığına tanık olduk. 

Siyonist varlığın yıllardır gözlemlediğimiz derin iç krizlerle uğraştığını görüyoruz; fakat bugünkü kadar kötü bir durumun, varlığın 75 yıllık tarihinde örneği yoktur.

Filistin’deki tüm önemli gelişmeler, bizi bu çatışma dahilinde kesinlik dairesine yerleştiriyor.

Bugün Batı Şeria gerçekten de Kudüs’ün kalkanı; Batı Şeria halkı, kadını, erkeği, çocuğuyla İslam’ın ve Hristiyanlığın kutsallarını savunmak ve varlıklarını korumak için ön safları oluşturuyor. Bu aşamada kafa yormamız gerek şey Batı Şeria’da bu direnişi devam ettirmek için nasıl işe yarar destekler ve daha güçlü yardımlar sağlayabileceğimizdir. 

Batı Şeria’yı desteklemek ahlaki, dini ve cihadi bir sorumluluktur.

Bu yolda içinde çok büyük liderlerin ve âlimlerin de yer aldığı şehitler yürüdü. Kudüs şehidi Kasım Süleymani bunlardan biridir.

İslami Cihat Genel Sekreteri Ziad Nakhale

Kudüs, Filistin’i özetleyen bir başlık. Kudüs Günü, halkımızın Kudüs ve El Aksa etrafındaki birliğini yeniden ifade etmek için önemli bir vesile. 

Bu dünyada adaletsizliğin tecelli ettiği Kudüs’ün ve Filistin’in kurtuluşu için savaşma ahdimizi kendimize ve Allah’a karşı yineliyoruz. 

Bugün Filistin’de ve Filistin’in kutsal Batı Şeriasında mücadele eden Filistinliler ve onların kahraman savaşçıları, kahraman tugaylar Kudüs’ün kalkanını temsil ediyor.  

Siyonist işgalciler topraklarımızdan çıkana kadar cihat ve direnişe devam edeceğimizi yineliyoruz. 

Direniş pankartları her yerde yükseliyor ve halkımız normalleşmenin ne kadar aşağılayıcı olduğunu yeniden idrak ediyor. Bugün bölgemizde ABD ve “İsrail” tarafından ateşlenen çatışma ve huzursuzlukların yok oluşuna dair olumlu adımlar atıldığı müjdesini verebiliyoruz.

Direniş sahaları Filistinlilere ve Filistin halkının işgal karşıtı direnişine desteklerini yeniden teyit ediyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye

Bugün El Aksa Camii tarihsel ve dinsel hakikatleri değiştirmeye çalışan aşağılık Siyonistlere karşı dimdik duruyor. 

Bu yıl da Kudüs, kutsal direnişle canlanan Batı Şeria ile birlikte sebatın ve direngenliğin öyküsünü anlatmaya devam ediyor ve halkımız, Kudüs’ü en ön siperde koruyor.

Halkımıza büyük bir Arap ve İslam ulusu eşlik ediyor ve bu ulusun temelinde doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan Direniş Ekseni var.

Ne pahasına olursa olsun, direniş yolundan ayrılmayacağız. Bu Kudüs’teki, Batı Şeria’daki, Gazze’deki, kamplardaki ve diasporadaki halkımızın mesajıdır.   

Siyonistler El Aksa’ya hakaret ediyor; ancak tüm bu çatışmaların gelecekte Filistin lehine sonuçlanacağına dair kanaatimizi doğrulayan üç değişken gözlemliyoruz:

Filistin topraklarında, özellikle Batı Şeria’da direnişin yükselişi. 

Bugün Filistin’in güneyinden Lübnan’ın güneyine, Ürdün Vadisinden “Tel Aviv”e uzanan direniş eylemlerini halkımızın El Aksa’yı korumaktan vazgeçmeyeceğinin kanıtı olarak gördük. 

Siyonist varlık parçalanma, çatışma ve bölünme içerisinde, dağılmaya doğru gidiyor. 

Bizim tarafımızda birlik, yükseliş, sebat ve kararlılık varken düşman tarafında bölünme, çatlaklar, ayrışma ve çöküş var.

Üçüncü değişken bölgesel ve enternasyonal düzlemlerde. Bazı kutupların yükselişe bazılarınınsa düşüşe geçtiği yeni bir enternasyınal sistemle yüz yüzeyiz. 

Amerikan etkisinin gerilediğini müjdeleyen bir dönem ve kendisiyle uzlaşı içinde bir bölgesel gerçeklikle yüz yüzeyiz. 

Halkımızın gerçekliği iyi olaylara gebe, bu bağlamda Suudi Arabistan ve İran anlaşmasına baktığımızda bunun bölgeye olumlu yansımaları olacağını umuyoruz. 

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el Husi

İmam Humeyni, Filistin davasını tüm Müslümanların kalbinde canlı tutmak için Ramazan ayının son cumasını Kudüs Günü olarak deklare etti. Kudüs Günü, tüm Müslümanlara doğru yerde durmaları ve Siyonist varlığa karşı koymaları yönündeki sorumluluklarına dair bir hatırlatmadır. 

Filistin topraklarından Yahudi yerleşimcilerin çıkarılması için gayret göstermek dini ve insani bir sorumluluktur. 

Yemen halkımız Filistin halkının ve özgür insanların Siyonizm’i püskürtme ve kutsal mekânları geri kazanma mücadelesine mümkün olan her yolla ve en etkili biçimde katkıda bulunmaya çalışıyor. 

Direniş Ekseni’nin gelişen kabiliyetleri ve Siyonist varlığı içeriden sarsan büyük çatlak, Siyonist varlığın yok oluşunun ilk adımlarını gösteriyor. 

“İsrail” düşmanı yıkıma, uçuruma ve kaçınılmaz yenilgiye doğru gidiyor. 

Irak Direniş Grubu Asaib el Hak Lideri Kays el Hazali

Uluslararası Kudüs Günü vesilesiyle dünyanın tüm özgür insanları “İsrail” küstahlığına karşı savaşmaya bağlılıklarını yineliyor. 

El Aksa’nın kurtuluşuna dair ilahi sözün yerine getirilmesine her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz.

Şeytani Amerikan devletinin tek kutup olduğu adaletsiz sistemden uzaklaşıyoruz. Allah’tan bizi tüm adaletsiz kutuplardan kurtarıp iyilik ve adaletin tek kutup olduğu bir dünyaya kavuşturmasını niyaz ediyoruz.

Davasına inanan insanlar ve silahlarını taşıyan direnişçiler olduğu sürece, normalleşme yoluyla gaspçı varlığı desteklemeye yönelik tüm küresel girişimler başarısız olacaktır.

Şehit İbrahim Nablusi’nin Annesi Hoda Jarrar

Liderlerimizin, Kudüs’ün önemine dair Müslümanların kalbindeki farkındalığı artırmasını istediği Kudüs Gününü kutluyoruz.

Kudüs Günü, Filistin şehitlerinin kanına bağlılığımızı yineleme günü olsun.

Filistin’deki direniş iradesi asla kırılamayacak.

Şehit liderler Yaser Arafat, Ahmed Yasin, Fethi Şikaki, Ebu Ali Mustafa ve Şehit Kasım Süleymani, Kudüs’ün yolunu açtı ve biz o yolda devam edeceğiz. 

En yüksek düzeyde birliğe, tüm farklılıkları bitirmeye ve yalnızca tek bir sözcüğe (parolaya) ihtiyacımız var.

Şehitlere şan, İran İslam Cumhuriyetine selam, sabırlı ve direngen Arap halkımıza selam, tutsaklarımıza selam.

Kız kardeşiniz, anneniz, Şehit İbrahim Nablusi’nin annesi. Ya zafer ya şahadet.