Kuveyt İlerici Hareketi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in duyurduğu Filistin vizyonu için: Davanın özünü yok sayıyor

Kuveyt İlerici Hareketi, 15 haziran günü, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Filistin için ortaya koyduğu üç maddeli vizyona dair bir açıklama yaptı.

Kuveyt İlerici Hareketi, resmi web sitesinde Şi Cinping’in Filistin davası için önerdiği ve temelde;

  1. ’67 topraklarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması
  2. Filistin ekonomisinin ve Filistinlilerin yaşam koşullarının uluslararası toplumun desteğiyle geliştirilmesi
  3. Kudüs’teki tüm dini kutsalların tarihsel statüsüne saygı gösterilmesi, geniş çaplı bir uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için çalışılarak tarafların barış görüşmelerine geri dönmesi için koşulların oluşturulması; Filistin ve “İsrail” in barış içinde bir arada varlığını sürdürmesi için somut çabalar ortaya koyulması. Çin’in Filistin’de iç uzlaşıyı sağlamak ve barış müzakerelerin ilerleyebilmesi için olumlu bir rol üstlenmeye hazır olduğu

Şeklindeki maddelerden oluşan tasarıya dair bir açıklama yayınladı.

Hareket, açıklamada Çin Komünist Partisi liderliğindeki Çin Halk Cumhuriyetinin, İran – Suudi Arabistan ilişkileri bağlamındaki girişiminde örneği görüldüğü üzere uluslararası düzeyde gelişip büyüyen rolüne ve ABD hegemonyasının etkisinin azalmasıyla birlikte çok kutuplu bir dünyanın şekillenmeye başlaması sürecine olumlu baktığını; ayrıca maddeler dahilindeki Filistin ekonomisine destek verilmesi (“aynı zamanda direnişi artırmak için bir yol olarak” şerhiyle) Kudüs’teki dini kutsalların tarihsel statüsüne saygı gösterilmesi ve Çin’in Filistin’de iç uzlaşıyı sağlamak için olumlu bir rol üstlenmeye hazır olduğu kısımlarına katıldığını ifade etmekle birlikte Şi Cinping’in üç maddeli vizyonunun Filistin davasının özünü yok saydığını kaydetti.

Filistin davasının temelinin emperyalist Batı tarafından Arap coğrafyasına kendi Batılı çıkarlarını korumak için kurulmuş bir yapı olan gaspçı Siyonist varlığa karşı verilen ulusal kurtuluş mücadelesi olduğunu ifade eden hareket, gaspçı Siyonist varlığın tüm bölge için bir tehdit olduğunu pek çok örnekle belirtti.

Üç maddeli vizyondaki bu eksikliğin sonucu olarak meselenin tarihsel gerçekliğe aykırı biçimde, Siyonist varlığın kurulması değil 5 Haziran 1967 tarihinde Filistin topraklarına gerçekleştirdiği genişleme olarak görüldüğünü açıklayan hareket, açıklamada ayrıca Şi Cinping’in üç maddeli vizyonunda geri dönüş hakkı, tazminat ve kendi kaderini tayin hakkı gibi Filistin davasının en önemli unsurlarının da bulunmadığının altını çizdi.

Çin Komünist Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti ve Arap ve Çin halkı arasındaki dostluğa saygı ve takdirini ifade eden hareket, emperyalist hegemonyaya ve gaspçı Siyonist varlığa karşı direnen Arap ulusal kurtuluş hareketinin bir parçası olarak bulunduğu konumda, üç maddeli vizyona radikal biçimde karşı çıktığını kesin bir dille ortaya koydu.