Lübnanlıların çoğunluğu Hizbullah’ın sınırdaki hamlelerini destekliyor

Araştırmalar ve Dokümantasyon Danışma Merkezi tarafından yürütülen bir araştırma, Lübnan vatandaşlarının yarısından fazlasının İsrail’i Lübnan’a topyekün bir savaş başlatmaktan caydıran birincil faktörün Hizbullah’ın varlığı olduğu konusunda hemfikir olduğunu gösterdi.  

The Cradle’ın aktardığı anket, Lübnan genelinde Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Dürziler de dahil olmak üzere kendi dini mezheplerine bölünmüş 400 kişiyi içeriyordu. Çoğunluk, ‘İsrail düşmanının Lübnan’a karşı kapsamlı bir saldırı başlatmak için herhangi bir bahaneye ihtiyacı olmadığına’ inanıyor. 

İsrail’in Lübnan’a yönelik kapsamlı bir saldırısını neyin engellediği sorulduğunda, yaklaşık yüzde 60’ı bunu ‘direnişin varlığı, artan gücünü göstermesi ve mevcut çatışmalar sırasında bu yeteneklerin önemli bir yönünü ortaya çıkarması’ olarak değerlendirdi. 

Şii Müslümanların, Sünni Müslümanların ve Dürzilerin çoğunluğu bu görüşü desteklerken, Hıristiyanlar yüzde 30’un biraz üzerinde en az taraftar olanlar.

Ankete katılanların yarısından fazlası, Lübnan’ın ‘Direniş Ekseni’ içindeki konumunun ülkenin duruşunu güçlendirdiği ve İsrail’in Lübnan’a daha fazla saldırganlığını caydırmaya yardımcı olduğu konusunda hemfikir.  

Belirli ülkelerin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısına nasıl tepki verdiğine ilişkin değerlendirme, çoğunlukla yüzde 54,2 ile Lübnan lehine, ardından yüzde 45 ile İran lehine oldu. Rusya, Türkiye, Katar ve Mısır takip ederken, Suudi Arabistan yüzde 7,5 ile en düşük puanı aldı.

Ankete katılanların yüzde doksanı, ABD’nin ‘tırmanışın devam etmesinin ve sona erdirilememesinin arkasındaki ana neden’ olduğu konusunda hemfikir.