Sisi talimat verdi: Aşırılık ile mücadele amacıyla Kuran ayetleri ve hadisler din dersleri ile sınırlandırılacak, müşterek yaşam konularına ağırlık verilecek

Mısır Eğitim Bakanlığı, aşırılık ile mücadele hedefiyle müfredat ve konu içeriklerine dair değişikliğe giderek din ile ilgili konuları sadece din dersi ile sınırlandıracağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Rida Hijazi, yaptığı açıklamada Sisi’nin talimatları ile Kuran ayetlerinin ve hadislerin, Arapça ve tarih derslerinden silineceğini duyurdu. Rasd ajansının duyurduğu habere göre söz konusu dini konular, sadece din ile ilgili derslerle sınırlandırılacak.

Bakan yardımcısına göre eğitimde aşırıcı fikirlerin önüne bu şekilde geçilebilecek.

Bakan yardımcısı, hoşgörünün yanı sıra İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik arasındaki ortak değerleri içeren yeni bir konunun öğretilmesine ilişkin bir milletvekilinin sunduğu teklifin bakanlıkça onaylandığını açıkladı.

Teklifte, dini metinlerin Arap dili, tarih ve coğrafya ile ilgili konulara yerleştirilmesinin bir tehlike olduğu ve ‘aşırılık yanlısı yıkıcı yorumlamalara’ yol açtığı belirtiliyor.

Mısır Savunma ve Ulusal Güvenlik Komitesi, milletvekili tarafından yapılan teklife dayanarak Kültür, Vakıflar ve Eğitim Bakanlıklarının aşırılık ve terörizmle mücadele planını tartışmak üzere Pazar günü bir toplantı düzenledi. Toplantıya Eğitim Bakanlığından Rida Hijazi de katıldı.

Bakan yardımcısı Hijazi, teklifte yer alan tüm dinler arasındaki ortak değerler ile hoşgörü, vatandaşlık ve müşterek yaşam konularının derslere eklenmesine dair talebin kabul edildiğini söyledi.

Müslüman Kardeşler (İhvan) örgütünün alınan kararın “İslam ile mücadele” amacı taşıdığını ve Sisi’nin yönetime geldiğinden beri İslam’a karşı savaş açmış olduğu iddia edildi. (Mısır medyası)